Göteborgs universitet
Bild
Stina Jerdborg (till höger) försvarar sin avhandling. Opponent är Ulf Leo.
Foto: Carl-Magnus Höglund

Disputationer

Disputationer och avhandlingar vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Disputerade berättar om sina avhandlingar

Video (2:33)
Undervisning i naturmiljö väcker intresse för biologisk mångfald
Video (3:09)
Barns inflytande i förskolan begränsas av verksamhetens villkor
Video (3:28)
Ett annat sätt att se på hållbar utveckling