Bild
Foto: AdobeStock/dimasobko
Länkstig

Psykisk ohälsa och våldsutsatthet bland HBTQI-ungdomar: en komparativ studie i svensk och dansk skola

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
6 000 000
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

En stor andel av HBTQI-ungdomar rapporterar att de har varit utsatta för homofobi eller transfobi i skolan. Våld och hat baserat på sexuell läggning, könsidentitet och uttryck kan leda till försämrad psykisk hälsa, sämre skolprestationer, hög skolfrånvaro och till och med avhopp från skolan. Sammantaget finns det idag det väldigt få studier som specifikt undersökt HBTQI- ungdomars erfarenheter av psykisk ohälsa relaterat till våldsutsatthet i skolvardagen. Det är med bakgrund från detta som detta forskningsprojekt fokuserar HBTQI-ungdomars egna erfarenheter rörande psykisk ohälsa relaterat till våldsutsatthet i svensk och dansk skolkontext. Studien baseras på individuella intervjuer med unga HBTQI- ungdomar i åldrarna 15-19 år i Sverige och Danmark.

Medverkande forskare

Projektledare:

Ylva Odenbring, Göteborgs universitet

Medverkande forskare:

Anne Görlich, Aalborg universitet, Danmark
Emma Sorbring, Högskolan väst
Niels Ulrik Sørensen, Aalborg universitet, Danmark