Göteborgs universitet

Centrum för hälsa och prestationsutveckling

Bild
Länkstig

Centrum för hälsa och prestationsutveckling – CHP upphör som centrumbildning från och med den 1 juli 2023 och verksamheten fortsätter som en del av Institutionen för kost- och idrottsvetenskaps ordinarie verksamhet. Information på hemsidan revideras därefter och kommer successivt utvecklas som följd av det fortsatta strategiska arbetet för att stärka CHP som verksamhet.

Välkommen till Centrum för hälsa och prestationsutveckling – CHP. Här bedrivs forskning, utbildning, innovation och testverksamhet på ett tvärvetenskapligt och laborativt sätt med fokus på såväl hälsa som prestationsutveckling.

CHP:s anläggning på Skånegatan är på hela 3500 m2 och utgör en mötesplats för forskare, lärare och studenter, och där även olika partners från idrott, företag, och andra forsknings- och utbildningsinstitutioner integreras i den fortlöpande verksamheten.

Samarbete

Dynamiken skapar goda förutsättningar för tvärvetenskaplig samverkan mellan universitetets institutioner och fakulteter som bedriver forskning och utbildning inom hälsa och prestationsutveckling. Samverkan sker också med Chalmers tekniska högskola, liksom med idrottsrörelsen, företag och andra universitet och högskolor. Därmed utgör CHP ett nav för samverkan med det omgivande samhället.

Värdorganisationer 

Centrumkonstruktionen är ett samarbete mellan dels den Utbildningsvetenskapliga fakulteten och dels Sahlgrenska Akademin. Olika institutioner från dessa är särskilt involverade i CHPs verksamhet: Institutionen för Kost- och Idrottsvetenskap som värdorganisation och Institutionen för Medicin. 

Läs mer om oss på vår internationella sida.