Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Foto: Sten-Åke Stenberg
Länkstig

Experter: Idrott, hälsa och kost

Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten finns experter som kan kommentera frågor som rör idrott, hälsa och kost. Kontakta redaktören om du inte hittar den expertis du söker!

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet och stillasittande hos barn och ungdomar

Andreas Fröberg forskar om fysisk aktivitet, stillasittande och hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar. Läs ett forskarporträtt om honom här.
Andreas Fröberg, universitetslektor i idrottsvetenskap, telefon: 0737-227026, e-post: andreas.froberg@gu.se

Fysisk aktivitet och mätmetoder

Daniel Arvidsson forskar om fysisk aktivitet och hälsa bland unga och vuxna. Han är också expert på mätmetoder av fysisk aktivitet.
Daniel Arvidsson, docent i folkhälsovetenskap, universitetslektor i kostvetenskap, telefon: 0707-444164, e-post: daniel.arvidsson@gu.se

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa

Astrid Schubring forskar om skolämnet idrott och hälsa, kroppsideal, ungdomsidrott, hälsa och karriärutveckling inom elitidrott.
Astrid Schubring, docent i idrottsvetenskap, telefon: 031-786 4221, e-post: astrid.schubring@gu.se

Kost och matvanor

Matvanor och hälsa

Christel Larsson forskar om matvanor och hälsa framförallt bland barn och ungdomar. Hon har exempelvis genomfört studier som syftar till att främja goda matvanor och fysisk aktivitet för att bidra till välmående och hälsa samt studier om ungas intag av vegetarisk kost. Hon är en av redaktörerna för Näringslära för högskolan (Liber 2021).
Christel Larsson, professor i kostvetenskap, telefon: 0709-116519, e-post:
 christel.larsson@gu.se

Hälsofrämjande kostvanor

Christina Berg forskar om vad som påverkar människors livsmedelsval och kostvanor, samt hur man kan arbeta med hälsofrämjande kostvanor. Hon är en av redaktörerna för Näringslära för högskolan (Liber 2021).
Christina Berg, professor i kostvetenskap, telefon: 0709-587299, e-post: christina.berg@ped.gu.se 

Vår upplevelse av kost och måltider

Mia Prim forskar om måltidsupplevelse och om hur våra sinnen fungerar och påverkar vår upplevelse av mat. Hon har tidigare bland annat lett forskningsprojekt om förbättrad måltidsupplevelse i skolan.
Mia Prim, universitetslektor i kostvetenskap, Fil dr. Måltidskunskap, telefon: 0766 - 18 39 30, e-post: mia.prim@gu.se