Göteborgs universitet
Bild
Volymer ur bokserien.
Länkstig

ACTA – Gothenburg studies in Educational Sciences

I Acta universitatis Gothoburgensis – Gothenburg studies in Educational Sciences (ACTA-GSES) bokserie publiceras monografier och antologier inom utbildningsvetenskap.

I denna vetenskapliga bokserie publiceras monografier och antologier inom utbildningsvetenskap av författare med anknytning till Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Arbetena är sakkunnigbedömda för att hålla hög vetenskaplig kvalitet. De flesta är avhandlingar som lagts fram för disputation vid fakulteten. I övrigt kan texter av liknande vetenskaplig dignitet och omfattning med resultat från fakultetens forskningsprojekt publiceras i serien.

Seriens historia
ACTA-GSES är en av de mest aktiva ACTA-serierna vid Göteborgs universitet och första verket var Lekskolans inverkan på barns utveckling av Karl-Gustaf Stukát från 1966. Han var också tillsammans med Kjell Härnqvist seriens första redaktörer, som sedan dess hela tiden har samlat några av de mest framträdande och välkända forskarna vid fakulteten (eller dess föregångare).

Redaktörer

Elisabet Öhrn, Christel Larsson, Pia Williams och Olof Franck är redaktörer för ACTA-GSES. Kontakta dem via e-post: gses@ped.gu.se

Process för publicering
Redaktörerna beslutar om publicering efter sakkunnigbedömning av manus. Doktorsavhandlingar bedöms av sakkunniga i särskild ordning samordnat med fakultetens policy för granskning inför disputation. Forskare intresserade av publicering av andra verk än avhandlingar bör kontakta redaktörerna tidigt, redan när det finns ett synopsis, för att kunna föra en konstruktiv diskussion om möjligheter, krav och kvalitet.