Länkstig

Förskolemåltiden som verktyg för lärande om hälsosamma och hållbara matvanor

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Kort beskrivning

Syftet med projektet är att utforka förskollärares föreställningar, erfarenheter och möjlighet att använda förskolemåltiden som ett verktyg för att flärande om hälsosamma och hållbara matvanor.