Bild
Förskollärare och barn på förskolan.
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Lekresponsiv undervisning - en teoribildning för förskoledidaktik i samverkan mellan forskare och förskollärare

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2016 - pågående
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Finansiär
Skolforskningsinstitutet

Kort beskrivning

Syftet med projektet är att i samverkan mellan universitet/högskola och förskola utveckla teori om en förskoledidaktik, det vill säga en undervisningsteori för förskolan. En av utmaningarna för samtidens förskola är hur man kan organisera för barns lärande inom ramen för verksamhet som bygger på teman och där lek är central.

Om projektet

Målet med projektet är att generera och dela ny kunskap om hur en didaktik för förskolan kan utformas på ett sätt som inte utesluter, utan istället är responsiv på och således relaterad till lek. I projektet ber vi förskollärare bidra till lek och lärande genom att gå in som deltagare i barns pågående lekar, genom att fånga upp lek och bidra till att utveckla dem, och genom att etablera nya lekramar för barnen att agera inom och bortom. Att identifiera olika sätt varpå lek hanteras i relation till undervisning och framförallt med ett didaktiskt intresse vad som görs till innehåll och hur i dessa aktiviteter behöver beforskas. Förskolans personal dokumenterar situationer där de menar att lek och lärande sker. Tillsammans diskuterar och analyserar förskollärare och forskare dokumentationerna och vad de säger om lek och lärande och möjligheterna att utforma en lekresponsiv didaktik, det vill säga undervisning för förskolan. Det gemensamma arbetet fortgår sedan växelvis genom dokumentation av och medverkan i aktiviteter på förskolan och uppföljning tillsammans med forskarna.

Det primära syftet med projektet är att vidare utveckla en undervisningsteori för förskolan – en lekresponsiv didaktik. Det sekundära syftet med projektet är att etablera långsiktigt samarbete mellan förskolor och universitet/högskola i form av nätverksverksamhet.

Projektmedlemmar

Projektledare:

Niklas Pramling, professor
institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Från Göteborgs universitet:

Camilla Björklund. Anne Kultti, Pernilla Lagerlöf, Ingrid Pramling Samuelsson, Ann-Charlotte Mårdsjö-Olsson och Cecilia Wallerstedt

Från Linnéuniversitetet i Kalmar:

Hanna Palmér och Maria Magnusson

Från Högskolan Kristianstad:

Susanne Thulin och Agneta Jonsson