Göteborgs universitet

Kontaktinformation

Postadress
Box 300, 405 30 Göteborg
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
Leveransadress
Magasinsgatan 34

Dekanen har det övergripande ansvaret för verksamheten vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Utöver dekanen finns också en prodekan, två vicedekaner, kanslichef, biträdande kanslichef, samverkansansvarig samt föreståndare för CUL (Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning).

Utbildningsvetenskapliga fakultetens högsta beslutande organ är fakultetsstyrelsen.
Mer om fakultetsstyrelsen, kontaktuppgifter och protokoll hittar du på våra interna sidor.

Fakultetens ledningsgrupp

Dekan
Åke Ingerman 
e-post: ake.ingerman@gu.se
031-786 2637

Prodekan med ansvar för forskning
Gun-Britt Wärvik
e-post: gun-britt.warvik@ped.gu.se
031-786 22 66

Vicedekan för utbildning på grund- och avancerad nivå
Maria Svensson
e-post: maria.svensson@ped.gu.se
031-786 20 46

Vicedekan för utbildning på forskarnivå, hållbarhet och internationalisering
Christel Larsson
e-post: christel.larsson@gu.se
031-786 6511

Kanslichef
Mats Hermansson
e-post: mats.hermansson@gu.se
031-786 6397

Ekonomicontroller
Karin Timan
e-post: karin.timan@gu.se
031-786 2227

Här hittar du kontaktuppgifter till några av de forskare som kan svara på frågor inom olika aktuella ämnen.

Hitta experten!

 

Ragnhild Larsson
Redaktör, presskontakt
Telefon: 031-786 6155, 0766-186155
E-post: ragnhild.larsson@gu.se

Linda Morgan
Kommunikatör
Telefon: 031-786 1008
E-post: linda.morgan@gu.se

Gunilla Johnander Parlenvi
Kommunikatör
Telefon: 031-786 5650
E-post: gunilla.parlenvi@gu.se

Heléne Norling
Kommunikatör
Telefon: 031-786 55 22
E-post: helene.norling@gu.se

Carl-Magnus Höglund - tjänstledig
Redaktör, presskontakt
 

 

Samtliga institutioner och enheter vid fakulteten har lokaler i de tre hus som bildar Pedagogen innanför vallgraven i centrala Göteborg. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap har dessutom lokaler i Hus Idrottshögskolan, Skånegatan 14 B.

Didaktik och pedagogisk profession (IDPP)

Kost- och idrottsvetenskap, IKI

Pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL

Pedagogik och specialpedagogik, IPS

ASK - Enheten för akademiskt språk

Centrum för skolsamverkan

CUL- Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning

PIL -Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande