Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Vår forskning

Forskningen vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI) karaktäriseras av en tydlig utbildningsanknytning, mångvetenskapliga samarbeten och nära kontakt med omvärlden. Den huvudsakliga inriktningen för institutionens forskning är att utveckla och förmedla vetenskaplig kunskap och professionell kompetens som kan bidra till att effektivt främja hållbara vanor beträffande idrott, fysisk aktivitet och mat.