Göteborgs universitet
Bild
Forskning i samverkan
Länkstig

Forskning i samverkan ULF

Mot en skola på vetenskaplig grund. ULF-avtal är en regeringssatsning och är en del av CULF. För att bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna och i skolväsendet har Göteborgs universitet, tillsammans med universiteten i Karlstad, Uppsala och Umeå, fått ett regeringsuppdrag att bedriva en nationell försöksverksamhet - ULF-avtal -kring praktiknära skolforskning. ULF står för Utbildning, Lärande, Forskning.

Öppna aktiviteter:

Seminarier och workshops med fokus på planering av ULF-projekt riktade mot forskare och lärare/skolledare

Aktiviteterna fokuserar till exempel praktiknära forskning på vetenskaplig grund, samverkansforskning ”från ax till limpa”, att fånga frågor i praktiken, kvalitet, trovärdighet, forskningsbara frågor, hållbar spridning och etiska dilemman.

Inbjudan till symposium och workshop med fokus på praktiknära forskning i samverkan - 18 juni