Göteborgs universitet
Bild
Forskning i samverkan
Länkstig

Forskning i samverkan ULF

Mot en skola på vetenskaplig grund. ULF-avtal är en regeringssatsning och är en del av CULF. För att bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna och i skolväsendet har Göteborgs universitet, tillsammans med universiteten i Karlstad, Uppsala och Umeå, fått ett regeringsuppdrag att bedriva en nationell försöksverksamhet - ULF-avtal -kring praktiknära skolforskning. ULF står för Utbildning, Lärande, Forskning.