Länkstig

Christel Larsson

Professor

Institutionen för kost- och
idrottsvetenskap
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Christel Larsson

Christel Larsson är professor i kostvetenskap vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Hon är utbildad nutritionist vid Stockholms universitet och har även en magisterexamen i folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet samt en magisterexamen i kostvetenskap vid Umeå universitet. År 2001 blev hon Sveriges första doktor i kostvetenskap med en avhandling om ungdomars matvanor och hälsa. Christel har fått Kungliga Skytteanska samfundets pris till yngre forskare och livsmedelsföretaget Dr PersFoods forskningspris. Hon ingår i styrgruppen för ett nationellt forskarnätverk inom epidemiologi och nutrition (NEON).

Christel forskar och undervisar framförallt om hur man främjar goda matvanor och fysisk aktivitet för att bibehålla hälsa och förhindra uppkomst av sjukdomar. Hon är speciellt intresserad av matvanor, fysisk aktivitet och hälsa bland barn och ungdomar samt kostundersökningsmetodik. Hon leder och medverkar i flera pågående forskningsprojekt som framförallt handlar om att främja hälsosamma levnadsvanor avseende mat och fysisk aktivitet. Christel har handlett och handleder flera doktorander inom både kostvetenskap, idrottsvetenskap samt folkhälsa och epidemiologi.

Sen 2020 har Christel ett uppdrag som vicedekan vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Hennes ansvarsområden är forskarutbildning, internationalisering och hållbarhet.