Göteborgs universitet
Länkstig

Uppdragsutbildning inom lärarutbildning och pedagogik

Vi erbjuder ett brett utbud av uppdragsutbildning, verksamhetsutveckling, konsultuppdrag, utvärderingar och utredningar inom ledarskap och pedagogik, samt utbildningar för att öka behörighet och fördjupa kompetensen hos förskollärare och lärare.

Med uppdragsutbildning menas sådan utbildning som universitetet genomför på uppdrag av en extern uppdragsgivare. Kommuner, myndigheter, företag och andra organisationer kan köpa utbildning på grund- eller avancerad nivå i form av kurser, seminarier och föreläsningar.