Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Utbildning och integration av unga nyanlända på landsbygden

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
5 991 000
Projekttid
2019 - 2022
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Antalet nyanlända i Sverige ökade kraftigt hösten 2015. Fördelningen av nyanlända inom landet var påtagligt ojämn och de mindre kommunerna, däribland många glesbygdskommuner, tog emot proportionerligt flest. För många landsbygdskommuner där det redan före mottagandet var ont om resurser som lokaler och behöriga lärare, blev det en stor utmaning att snabbt ordna boende och skolgång. Svårigheterna satte ytterligare ljus på de senaste årens debatt om Sverige som ’ett delat land’ med ojämlik fördelning av resurser mellan stad och land, där det är viktigt att öka landsbygdens verksamhet och befolkning. Mottagandet möttes också av både farhågor och förhoppningar. Till farhågorna hörde risker för motsättningar mellan grupper, främlingsfientlighet och rasism. Till förhoppningarna hörde befolkningsökning, arbetstillfällen och en skola som växer.