Göteborgs universitet
Bild
Forskarutbildning
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Vår forskarutbildning

Utbildningsvetenskapliga fakultetens forskarutbildning fokuserar på ämnen som berör frågor om lärande, undervisning, utveckling, socialisation, ledarskap, utbildningssystem och hälsa. En forskarutbildning fördjupar dina kunskaper inom ditt ämne och ger dig vetenskaplig skolning.

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier, 240 högskolepoäng och avslutas med en doktorsexamen. Du kan också läsa utbildning på forskarnivå som leder till licentiatexamen om 120 högskolepoäng.
Forskarutbildningen består av en kursdel och ett självständigt forskningsprojekt.
Hur din forskarutbildning är uppbyggd styrs dels av den allmänna studieplanen för ämnet som du blir antagen till och dels av din individuella studieplan som du lägger upp tillsammans med dina handledare och din doktorandexaminator.