Göteborgs universitet
Bild
Illustration Pedagogen
Foto: Cecilia Lundgren
Länkstig

Samverkan vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Forskning och utbildning vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten bidrar till en hållbar utveckling i såväl samhälle, miljö som för människor. Detta gör vi genom ett aktivt engagemang i nära samverkan med skolväsendet, lärarprofessioner samt för kunskapsområden inriktade mot människors utveckling och hälsa.

Vill du samverka med oss?

I vår samverkan med det omgivande samhället ingår bland annat uppdragsforskning, uppdragsutbildning, samarbetsprojekt inom forskning och skolsamverkan.

Vad är uppdragsutbildning?
Med uppdragsutbildning menas sådan utbildning som universitetet genomför på uppdrag av en extern uppdragsgivare. Kommuner, myndigheter, företag och andra organisationer kan köpa utbildning på grund- eller avancerad nivå i form av kurser, seminarier och föreläsningar.

Vad är uppdragsforskning?
Forskning där en extern beställare bestämmer forskningsområde. Till exempel forskning som en enskild forskare eller en forskargrupp utför på uppdrag av en myndighet, kommun, organisation eller företag.

Söker du efter specifika områden eller personer för samverkan med oss, så rekommenderar vi att du besöker våra institutionssidor längre ned på denna webbsida.