Göteborgs universitet

Nyckelområden

Nyckelområden inom forskningen vid Institutionen för biomedicin

Institutionen för Biomedicin har en avdelningsstruktur bestående av fyra avdelningar, som skapar en kritisk massa för nationellt ledande, och internationellt konkurrenskraftig forskning. Strukturen speglar i stort den med avdelningen för kliniska enheter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), som är en våra största samverkansparter. Den täta samverkan med SU, en del av Västra Götalandsregionen, som samlar stora delar av Västsverige, gör att vår forskning blir både nationellt och internationellt synliggjord och tillämpbar. Förutom vår avancerade translationella forskning, bedriver vi molekylär- och mikrobiologisk, biokemisk och medicinsk grundforskning på hög internationell nivå med många globala forskningssamarbeten.

 

I vårt fokus att vara nationellt ledande, och internationellt konkurrenskraftiga fokuserar vi på strategier som ska utveckla forskningsmiljöer för våra definierade forskningsområden. Institutionen för Biomedicin har fyra huvudsakliga nyckelområden.

 

1. Infektion och immunologi

2. Cancer och stamcellsbiologi

3. Genetik och molekylär medicin eller

4. Cell- och molekylärbiologi, inklusive glykobiologi

Forskargrupper inom våra nyckelområden