Göteborgs universitet

Nyckelområden

Nyckelområden inom forskningen vid Institutionen för biomedicin

Institutionen för Biomedicin har en avdelningsstruktur bestående av fyra avdelningar, som skapar en kritisk massa för nationellt ledande, och internationellt konkurrenskraftig forskning. Strukturen speglar i stort den med avdelningen för kliniska enheter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), som är en våra största samverkansparter. Den täta samverkan med SU, en del av Västra Götalandsregionen, som samlar stora delar av Västsverige, gör att vår forskning blir både nationellt och internationellt synliggjord och tillämpbar. Förutom vår avancerade translationella forskning, bedriver vi molekylär- och mikrobiologisk, biokemisk och medicinsk grundforskning på hög internationell nivå med många globala forskningssamarbeten.

 

I vårt fokus att vara nationellt ledande, och internationellt konkurrenskraftiga fokuserar vi på strategier som ska utveckla forskningsmiljöer för våra definierade forskningsområden. Institutionen för Biomedicin har fyra huvudsakliga nyckelområden.

 

1. Infektion och immunologi

2. Cancer och stamcellsbiologi

3. Genetik och molekylär medicin eller

4. Cell- och molekylärbiologi, inklusive glykobiologi

Forskargrupper inom våra nyckelområden

Ingegerd Adlerberth

Davide Angeletti 
Antikroppar i försvaret mot virus
B cell and antibody immunodominance in antiviral immune response

Mats Bemark 

Johan Bengtsson-Palme
Interaktioner i mikrobiomet
Interactions in the microbiome

Tomas Bergström

George Birchenough
Hur bägarceller försvarar våra slemhinnor
Goblet cell-mediated mucosal defence

Susanna Cardell
Autoimmunitet och tumörimmunitet
Regulation of autoimmunity and tumor immunity

Carl-Fredrik Flach
Avloppsmiljöers betydelse för utveckling och övervakning av antibiotikaresistens
The role of wastewater environments for development and surveillance of antibiotic resistance

Huamei Forsman
G protein-kopplad receptorers funktion och bas för utveckling av antiinflammatoriska läkemedel
G protein-coupled receptor function and anti-inflammatory drug development

Vanda Friman

Magnus Gisslén

Anna Grahn
Neurologiska komplikationer orsakat av varicella-zostervirus och enterovirus
Neurological complications caused by varicella-zostervirus and enterovirus

Ali Harandi
Vacciners verkningsmekanismer
Understanding the mechanisms of action of human vaccines

Kristoffer Hellstrand
Cellförmedlad immunitet i leukemi
Cell-mediated immunity in leukemia

Jan Holgersson
Manipulation av kolhydrater på proteiner och celler
Glycan engineering of cells and proteins

Gunnar Jacobsson
Svår sepsis och bakteremi
Clostridioides Difficile

Michael Kann
Transport av viruskomponenter i cellen
Intracellular transport of viral structures

Roger  Karlsson
Direkt identifiering av sjukdomsframkallande mikroorganismer i kliniska prov med genomik och proteomik
Direct identification of disease-causing microorganisms in clinical samples using genomics and proteomics

Martin Lagging
Translationell forskning om fästingburen encefalit och andra flavivirus-infektioner
Translational research on Tick-borne Encephalitis (TBE) and other flavivirus infections

Göran Larson
Komplexa kolhydrater som receptorer vid infektion och inflammation
Glycans as mediators of infection and inflammation

Joakim Larsson
Miljöaspekter på antibiotikaresistens
Environmental dimension of antibiotic resistance

Jan-Åke Liljeqvist
Utveckling av vaccin mot herpes simplex virus 2 infektion
Development of a vaccine against herpes simplex virus 2 infection

Per Lindahl
Pro-oxidanta behandlingsmetoder
Pro-oxidant cancer therapies

Sara Lindén 
Muciners roll vid infektion och cancer
Mucins in infection and cancer

Anna Lundgren

Inger Mattsby-Baltzer
Bakteriedödande proteiner och peptider
Antimicrobial peptides and proteins in humans

Edward Moore
Art- och stambestämning av mikroorganismer
Studies on microbial diversity: characterisation, classification and identification of clinically-relevant microorganisms

Peter Norberg
Evolution och genetik hos virus
Viral evolution and genetics

Helene Norder

Thomas Nyström
Hur celler åldras
Cellular aging and protein quality control

Lars Olaison

Thaher Pelaseyed
Muciner och medfödd immunitet
Membrane mucins in mucosal innate immunity

Marianne Quiding-Järbrink
Immunförsvarets roll i tjocktarmscancer
T cell immunity in intestinal tumors

Sukanya Raghavan 
Biomarkörer och behandling mot lungcancer
Identification of biomarkers of clinical response to PD-1 blockade in lung cancer patients

Susann Skovbjerg 
Immunfunktion hos patienter med allvarlig pneumokockinfektion 
Pneumococci and related infections globally and in Sweden

Marie Studahl
Virusinfektioner i centrala nervsystemet
Viral infections of the central nervous system

Annetta Svitorka Härtlova
Molekylära mekanismer för signalering i det medfödda immunförsvaret
Molecular mechanisms of innate immune signalling

Ka-Wei Tang
Grupp Ka-Wei Tang
Ka-Wei Tang group

Susann Teneberg
Glykolipiders roll vid infektioner och immunitet
Glycosphingolipids in infection and immunity

Åsa Torinsson Naluai
Kartläggning av inflammatoriska och metabola sjukdomsmekanismer
Mapping inflammation and metabolism in chronic disease

Anna von Mentzer
Mikrobiell genomik möter funktionell mikrobiologi
Microbial genomics meets functional microbiology

Rune Wejståhl
Behandling mot hepatit C
Antiviral treatment of chronic hepatitis C and the effect on quality of life, cognitive function and cerebrospinal fluid markers of neuronal injury and inflammation.

Christine Wennerås
Neoehrlichia-eosinofil-projektet (NEOs)
The Neoehrlichia Eosinophil (NEOs) Project

Johan Westin

Mary Jo Wick
Immunförsvaret och kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar
The role of intestinal mononuclear phagocytes in driving the chronic inflammation of inflammatory bowel disease

Agnes Wold

Ulf Yrlid
Tarmens immunförsvar mot cancer och bakteriegifter
Improvements of immune responses against colorectal cancers and enterotoxins

Christina Åhrén
Förbättrade behandlingsriktlinjer och övervakning av multiresistenta tarmbakterier med ESBL
Improved therapeutical guidelines and surveillance of multi-resistant gut bacteria with ESBL

Lena Öhman
Tarmfloran, immunförsvaret och kopplingen till tarmsjukdom
Gut microbiota, immune profile and the link to gastrointestinal diseases

Frida Abel
Genetiska studier av nervcellstumörer
Genomic studies of neural tumors

Levent Akyürek
Klinisk lungcancerforskning och filaminbiologi
Clinical lung cancer research and biology of filamins

Mattias Andersson
Forskning om MYB onkogenen i akuta leukemier
Research on the MYB oncogene in acute leukemias

Fredrik Bergh Thorén
NK-celler vid inflammation och cancer
NK cells in inflammation and cancer

Johan Botling
Precisionsdiagnostik och immunbiologi vid lungcancer
Precision diagnostics and tumor immunology in lung cancer

Susanna Cardell
Autoimmunitet och tumörimmunitet
Regulation of autoimmunity and tumor immunity

Helena Carén
Stamceller och epigenetik i hjärntumörer
Brain cancer stem cells and tumour epigenetics

Linda Fogelstrand
Att spåra återfall av leukemi
Measurable residual disease in acute myeloid leukemia 

Carolina Guibentif
Hematopoes och prenatal utveckling av leukemi hos barn
Mammalian developmental hematopoiesis and leukemia

Claes Gustafsson
Mitokondriell genexpression
Mitochondrial gene expression

Bengt Hallberg
Enzymet ALK i utveckling och sjukdom
The function and importance of ALK TRK in development and disease

Ola Hammarsten

Kristoffer Hellstrand
Cellförmedlad immunitet i leukemi
Cell-mediated immunity in leukemia

Pekka Jaako
Proteinsynteskontroll i hematopoes och leukemi
Protein synthesis control in hematopoiesis and leukemia

Martin Johansson
Grupp Martin Johansson
Martin Johansson group

Meena Kanduri
Epigenetiska faktorer i leukemi
Epigenetics of chronic lymphocytic leukemia

Göran Landberg
Grupp Göran Landberg
Göran Landberg group

Erik Larsson Lekholm 
Human genomik och bioinformatik
Human genomics and bioinformatics group

Anders Lindahl

Per Lindahl
Pro-oxidanta behandlingsmetoder
Pro-oxidant cancer therapies

Sara Lindén 
Muciners roll vid infektion och cancer
Mucins in infection and cancer

Tommy Martinsson

Anna Martner
Grupp Anna Martner
Anna Martner group

Tanmoy Mondal
Onkogenen MYCN i barndomscancern neuroblastom
Model MYCN mediated oncogenesis in Neuroblastoma using human trunk neural crest cells: transcriptomics and epigenomics based approaches

Noora Neittaanmäki
Nya avbildningstekniker samt artificiel intelligens för förbättrat cancerdiagnostik
Novel imaging technologies and artificial intelligence in digital pathology for improved cancer diagnostics

Mikael Nilsson
Mekanismer och uppkomst av sköldkörtelcancer
Mechanisms and pathogenesis of thyroid cancer

Ruth Palmer
Receptor tyrosin kinaset ALK i utveckling och sjukdom
Investigating the ALK receptor tyrosine kinase in development and disease

Lars Palmqvist
Molekylära mekanismer i utvecklingen av akut myeloid leukemi
Molecular mechanisms in the development of acute myeloid leukemia

Marianne Quiding-Järbrink
Immunförsvarets roll i tjocktarmscancer
T cell immunity in intestinal tumors

Stina Simonsson

Göran Stenman  
Grupp Göran Stenman
Göran Stenman group

Anders Ståhlberg
Grupp Anders Ståhlberg
Anders Ståhlberg group

Ka-Wei Tang
Grupp Ka-Wei Tang
Ka-Wei Tang group

Ulf Yrlid
Tarmens immunförsvar mot cancer och bakteriegifter
Improvements of immune responses against colorectal cancers and enterotoxins

Pierre Åman
Grupp Pierre Åman
Pierre Åman group

Frida Abel
Genetiska studier av nervcellstumörer
Genomic studies of neural tumors

Magnus Braide
Peritoneal-dialysis och biomaterial
Peritoneal dialysis and peritoneal reactions to biomaterials

Joan Camuñas
Datadriven biomedicin och precisionsmedicin
Data-driven biomedicine and precision medicine

Sven Enerbäck
Transkriptionell reglering av ämnesomsättningen
Transcriptional regulation of metabolic pathways

Maria Falkenberg
Molekylära mekanismer för DNA-replikation i humana mitokondrier
Molecular mechanisms of DNA replication in human mitochondria

Linda Fogelstrand
Att spåra återfall av leukemi
Measurable residual disease in acute myeloid leukemia 

Ola Hammarsten

Gunnar Hansson
Mukus och muciner i tarm och luftvägar
Mucus and mucins in the gastrointestinal and respiratory tracts

Carola Hedberg Oldfors

Christina Jern
Blodlevring och inflammation vid stroke
On the hemostatic and inflammatory pathways in ischemic stroke: an integrated clinical and experimental study

Martin Johansson
Grupp Martin Johansson
Martin Johansson group

Linda Johansson
Struktur och funktion hos proteinkomplex i cellmembranet
Structure-function of transmembrane protein complexes

Chandrasekhar Kanduri
Icke-kodande RNA i utveckling och sjukdom
Noncoding RNA in Development and Disease

Malin Lönn
Fettväven och dess roll vid utveckling av metabola störningar
Human adipose tissue and metabolic disease - focus on pregnancy and women with previous gestational diabetes mellitus

Tommy Martinsson

Ola Nilsson Wassen
Grupp Ola Nilsson
Ola Nilsson group

Ann Nordgren

Anders Oldfors
Neuromuskulära sjukdomar
Neuromuscular disorders

Kjell Olmarker
Diskbråck med ischias - förbättrad diagnostik och behandling
Disc herniation and sciatica - Improved diagnostics and innovative medical treatments

Martin Ott
Mitokondriell Biogenes
Mitochondrial Biogenesis

Lars Palmqvist
Molekylära mekanismer i utvecklingen av akut myeloid leukemi
Molecular mechanisms in the development of acute myeloid leukemia

Fredrik Sterky
Mekanismer för bildning av nervsynapser och utvecklingssjukdomar i nervsystemet
Mechanisms of synapse formation and neurodevelopmental diseases

Åsa Torinsson Naluai
Kartläggning av inflammatoriska och metabola sjukdomsmekanismer
Mapping inflammation and metabolism in chronic disease

Fredrik Bergh Thorén
Grupp Fredrik Bergh Thorén
Fredrik Bergh Thorén group

George Birchenough
Hur bägarceller försvarar våra slemhinnor
Goblet cell-mediated mucosal defence

Joan Camuñas
Datadriven biomedicin och precisionsmedicin
Data-driven biomedicine and precision medicine

Maria Falkenberg
Molekylära mekanismer för DNA-replikation i humana mitokondrier
Molecular mechanisms of DNA replication in human mitochondria

Huamei Forsman
G protein-kopplad receptorers funktion och bas för utveckling av antiinflammatoriska läkemedel
G protein-coupled receptor function and anti-inflammatory drug development

Claes Gustafsson
Mitokondriell genexpression
Mitochondrial gene expression

Bengt Hallberg
Enzymet ALK i utveckling och sjukdom
The function and importance of ALK TRK in development and disease

Gunnar Hansson
Mukus och muciner i tarm och luftvägar
Mucus and mucins in the gastrointestinal and respiratory tracts

Pekka Jaako
Proteinsynteskontroll i hematopoes och leukemi
Protein synthesis control in hematopoiesis and leukemia

Eva Jennische
Antisekretorisk Faktor vid inflammation och sekretionsrubbningar – Vilka är verkningsmekanismerna för den gynnsamma effekten?
Antisecretory Factor in inflammation and secretion disorders

Malin Johansson
Bägarceller och proteiner i tarmens skyddande slemlager
Studies of different goblet cells and proteins involved in mucus protection of the intestinal epithelium

Linda Johansson
Struktur och funktion hos proteinkomplex i cellmembranet
Structure-function of transmembrane protein complexes

Chandrasekhar Kanduri
Icke-kodande RNA i utveckling och sjukdom
Noncoding RNA in Development and Disease

Michael Kann
Transport av viruskomponenter i cellen
Intracellular transport of viral structures

Roger  Karlsson
Direkt identifiering av sjukdomsframkallande mikroorganismer i kliniska prov med genomik och proteomik
Direct identification of disease-causing microorganisms in clinical samples using genomics and proteomics

Göran Larson
Komplexa kolhydrater som receptorer vid infektion och inflammation
Glycans as mediators of infection and inflammation

Erik Larsson Lekholm 
Human genomik och bioinformatik
Human genomics and bioinformatics group

Per Lindahl
Pro-oxidanta behandlingsmetoder
Pro-oxidant cancer therapies

Sara Lindén 
Muciners roll vid infektion och cancer
Mucins in infection and cancer

Ana Luis
Interaktioner mellan mikrobiota och muciner i tarmen
Microbiota-mucin interactions in the human gut

Anna Martner
Grupp Anna Martner
Anna Martner group

Tanmoy Mondal
Onkogenen MYCN i barndomscancern neuroblastom
Model MYCN mediated oncogenesis in Neuroblastoma using human trunk neural crest cells: transcriptomics and epigenomics based approaches

Thomas Nyström
Hur celler åldras
Cellular aging and protein quality control

Ruth Palmer
Receptor tyrosin kinaset ALK i utveckling och sjukdom
Investigating the ALK receptor tyrosine kinase in development and disease

Ingela Parmryd
Samspelet mellan lipid-nanodomäner, proteinkluster och celltopografi i cellsignalering
The Interplay between Lipid Nanodomains, Protein Clusters and Cell Topography in Cell Signalling

Thaher Pelaseyed
Muciner och medfödd immunitet
Membrane mucins in mucosal innate immunity

Aishe Sarshad
Mikro-RNA i hälsa och sjukdom
Noncoding small RNAs in health and disease 

Fredrik Sterky
Grupp Fredrik Sterky
Fredrik Sterky Group

Annetta Svitorka Härtlova
Grupp Anetta S. Härtlova
Anetta S. Härtlova group

Susann Teneberg
Glykolipiders roll vid infektioner och immunitet
Glycosphingolipids in infection and immunity

Anne Uv
Bildning av rörformiga epitel
Epithelial tube morphogenesis

Anna von Mentzer
Mikrobiell genomik möter funktionell mikrobiologi
Microbial genomics meets functional microbiology