Göteborgs universitet
Bild
Viruslabb
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Vår forskning

Vid Institutionen för biomedicin studerar vi de underliggande, biologiska mekanismerna för mänsklig hälsa och sjukdom. Vår forskningsverksamhet täcker området mellan naturvetenskaplig grundforskning och klinisk medicin. En viktig målsättning med vårt arbete är att utnyttja kunskap om molekylära mekanismer för att utveckla nya diagnostiska redskap och terapier.

Forskningen vid institutionen bedrivs i många former och har många olika inriktningar, men ligger ändå i de flesta fall inom något av våra fyra nyckelområden

Hitta forskargrupper inom respektive nyckelområde genom att klicka på en av länkarna ovan. Varje avdelnings sida har också en lista över forskare som är knutna till respektive avdelning (se länkar längst ner på sidan).

Vår forskningsmiljö får ytterligare styrka av de många interaktioner som förekommer mellan dessa områden – exempelvis kan forskningsgrupper kombinera cancerforskning med immunologi/inflammation eller med genetik. Institutionen arbetar aktivt med att skapa miljöer för translationell forskning genom att främja samverkan mellan kliniska och prekliniska forskargrupper.

Sådant forskningssamarbete kommer bland annat till uttryck i våra forskningscentra:

Våra forskargrupper erhåller en stor del av sina medel från anslag beviljade av forskningsstiftelser i Sverige, EU och andra länder, i nationell och internationell konkurrens. Privata stiftelser och donationer bidrar också frikostigt till institutionens forskningsverksamhet. Från dessa källor har institutionen också fått medel till större strategiska satsningar.

I nära anslutning till våra forskningslokaler har Sahlgrenska akademin etablerat ett antal core facilities som förser våra forskare med den senaste teknologin i områden som imaging, proteomik, genomik, bioinformatik, musgenetik och terapeutiska oligonukleotider.

De olika forskargrupperna och deras projekt presenteras även på respektive avdelnings sida – följ någon av länkarna längre ner på denna sida för att komma till dem.