Länkstig

Interaktioner i mikrobiomet

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2019 - pågående
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Johan Bengtsson-Palmes forskningsgrupp studerar mikrobiella samhällen, deras interaktioner och hur stabila de är för störningar som till exempel exponering för antibiotika. Gruppen integrerar storskaliga molekylära metoder med ekologisk teori och bioinformatik för att förstå hur antibiotikaresistens uppstår och sprids, hur konkurrens mellan arter kan driva fram mer aggressiva bakterier och hur mikrobiella samhällen reagerar på störningar. Vårt mål är att ökad förståelse för hur interaktioner i mikrobiella samhällen fungerar ska leda till bättre behandling av sjukdomar kopplade till det mänskliga mikrobiomet och möjliggöra övervakning av framtida hot mot människans hälsa.

Närmare information om forskningsprojektet finns på extern hemsida.

Se också Johan Bengtsson-Palmes forskningsporträtt för mer information.

Gruppmedlemmar

Anna Abramova

Emil Burman

Mirjam Dannborg

Marcus Wenne

Sebastian Wetterste