Bild
Gunnar Hansson forskningsbild
Länkstig

Mukus och muciner i tarm och luftvägar

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Målsättningen för Gunnar C. Hanssons forskargrupp är att utvidga vår kunskap om mukus och muciner i relation till sjukdomar i tarmen och luftvägarna. Våra viktigaste fynd är att ett fastsittande mukuslager åtskiljer tarmbakterierna från epitelet i tjocktarmen, och att lungorna normalt hålls rena genom att tjocka mukusbuntar sveper över luftrörens yta. I sjuka lungor förändras mukuset så att det mer liknar tjocktarmens.

Denna grupp, som är ledd av professor Gunnar C. Hansson, är en central del av klustret "The Mucin Biology Groups", som nu består av ett antal oberoende grupper med separat finansiering men som upprätthåller nära samarbete och har gemensam utrustning och nyligen renoverade lokaler – allt med ambitionen att bibehålla en ledande position inom forskningsområdet.

För detaljerade beskrivningar av gruppens forskning och mera information om alla Mucin Biology Groups, besök den officiella hemsidan som även inkluderar den flitigt utnyttjade databasen Mucin Sequence Database:

The Sahlgrenska Academy Mucin Biology Groups