Länkstig

Struktur och funktion hos proteinkomplex i cellmembranet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Alla levande organismer består av celler. Dessa celler omsluts av ett membran som fungerar som en barriär mellan cellens inre miljö och dess omgivning. För att kunna utbyta signaler med sin närhet, finns det i cellens membran ett antal olika proteiner som har som funktion att transportera eller binda olika ämnen, så kallade membranproteiner. I människokroppen finns tusentals membranproteiner, och dessa agerar ofta med varandra och bildar komplex. Linda Johanssons forskargrupp vill undersöka hur dessa komplex ser ut och fungerar på molekylär nivå. För att göra detta använder vi en kombination av funktionella studier samt röntgendiffraktion och kryoelektromikroskopi.

En utförlig beskrivning av projektet finns på den engelska sidan.

Gruppmedlemmar

Petra Båth
Simon Lind
Sarah Al Hamoud Al Asswad
Ayaan Abdi Ali
Damasus Okeke
Daniel Hedberg
Negar Ayoubzadeh