Göteborgs universitet
Bild
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Avdelningen för infektionssjukdomar

Vid Avdelningen för infektionssjukdomar bedrivs forskning och undervisning om grundläggande och klinisk mikrobiologi, infektion och inflammation.

Avdelningen för infektionssjukdomar omfattar klinisk mikrobiologi och infektion. Vi bedriver forskning inom såväl grundläggande som klinisk mikrobiologi, vilket innefattar allt från patogena virus, svampar och bakterier till normalflora, samt immunologi och cancerforskning. Forskningen om infektionssjukdomar omfattar HIV, hepatiter, endokardit och pneumokocksjukdomar. Vi samverkar nära med Sahlgrenska universitetssjukhuset, både Infektionskliniken och Klinisk mikrobiologi, som är det laboratorium som sköter om den mikrobiologiska diagnostiken inom sjukvården .

Vid avdelningen finns CARe - Centrum för forskning om antibiotikaresistens - som bedriver forskning om hur antibiotikaresistens uppkommer och selekteras fram.

CCUG, Culture Collection of University of Göteborg, är en bakteriestamsamling och ett europeiskt centrum för typning och artbestämning av bakterier. Många nya bakteriearter ser dagens ljus på CCUG som tillhör sjukvården men där många forskare är knutna till Avdelningen för infektionssjukdomar.

Avdelningen bedriver en mycket aktiv undervisning inom många olika utbildningsprogram: läkare, sjuksköterska, röntgensjuksköterska, apotekare, receptarie och biomedicinsk analytiker. Vi undervisar också i livsmedelsrelaterad mikrobiologi på programmet kost och hälsa. En nordisk magisterutbildning i medicinsk mikrobiologi med inriktning på smittskydd och vårdhygien bedrivs vid avdelningen.

 

Forskargrupper vid avdelningen

För en kort populärvetenskaplig sammanfattning av gruppens verksamhet, välj den svenskspråkiga länken. För en utförligare beskrivning, välj den engelskspråkiga länken.

Ingegerd Adlerberth

Johan Bengtsson-Palme
Interaktioner i mikrobiomet
Interactions in the microbiome

Tomas Bergström

Carl-Fredrik Flach
Avloppsmiljöers betydelse för utveckling och övervakning av antibiotikaresistens
The role of wastewater environments for development and surveillance of antibiotic resistance

Vanda Friman

Magnus Gisslén

Anna Grahn
Neurologiska komplikationer orsakat av varicella-zostervirus och enterovirus
Neurological complications caused by varicella-zostervirus and enterovirus

Kristoffer Hellstrand
Cellförmedlad immunitet i leukemi
Cell-mediated immunity in leukemia

Gunnar Jacobsson
Svår sepsis och bakteremi
Clostridioides Difficile

Michael Kann
Transport av viruskomponenter i cellen
Intracellular transport of viral structures

Roger  Karlsson
Direkt identifiering av sjukdomsframkallande mikroorganismer i kliniska prov med genomik och proteomik
Direct identification of disease-causing microorganisms in clinical samples using genomics and proteomics

Martin Lagging
Translationell forskning om fästingburen encefalit och andra flavivirus-infektioner
Translational research on Tick-borne Encephalitis (TBE) and other flavivirus infections

Joakim Larsson
Miljöaspekter på antibiotikaresistens
Environmental dimension of antibiotic resistance

Jan-Åke Liljeqvist
Utveckling av vaccin mot herpes simplex virus 2 infektion
Development of a vaccine against herpes simplex virus 2 infection

Magnus Lindh

Inger Mattsby-Baltzer
Bakteriedödande proteiner och peptider
Antimicrobial peptides and proteins in humans

Edward Moore
Art- och stambestämning av mikroorganismer
Studies on microbial diversity: characterisation, classification and identification of clinically-relevant microorganisms

Peter Norberg
Evolution och genetik hos virus
Viral evolution and genetics

Helene Norder

Lars Olaison

Susann Skovbjerg 
Immunfunktion hos patienter med allvarlig pneumokockinfektion 
Pneumococci and related infections globally and in Sweden

Marie Studahl
Virusinfektioner i centrala nervsystemet
Viral infections of the central nervous system

Ka-Wei Tang
Epstein-Barr virus - mutationslandskap och virala genuttryck
Epstein-Barr virus - mutational landscapes and viral gene expression

Rune Wejstål
Behandling mot hepatit C
Antiviral treatment of chronic hepatitis C and the effect on quality of life, cognitive function and cerebrospinal fluid markers of neuronal injury and inflammation.

Christine Wennerås
Neoehrlichia-eosinofil-projektet (NEOs)
The Neoehrlichia Eosinophil (NEOs) Project

Johan Westin

Agnes Wold

Christina Åhrén
Förbättrade behandlingsriktlinjer och övervakning av multiresistenta tarmbakterier med ESBL
Improved therapeutical guidelines and surveillance of multi-resistant gut bacteria with ESBL