Länkstig

Manipulation av kolhydrater på proteiner och celler

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Kolhydratstrukturer på cellytan är involverade i en mängd biologiska processer som bindning till andra celler, till mikrober och antikroppar. Jan Holgerssons forskargrupp har använt genteknologi för att modifiera cellytans kolhydratstrukturer som ett verktyg att undersöka specificiteten hos kolhydratbindande proteiner. Med hjälp av denna metod har vi bestämt bindningsspecificiteten hos virus, bakteriella adhesiner och toxiner.

En utförlig beskrivning av projektet finns på den engelska sidan.