Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Transport av viruskomponenter i cellen

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Virus måste spridas inom den infekterade organismen för att orsaka en sjukdom. De måste multiplicera, släppas från den infekterade cellen och därefter infektera oinfekterade celler. Dessa stegs kinetik måste vara snabbare än immunsystemets motverkningar. Syftet av projekten är att förstå de hastighetsbegränsande faktorerna. Vi använder två modellvirus: hepatit B-virus, vilket orsakar kroniska infektioner som leder till levercirros och levercancer och adeno-associerade virus, som inte orsakar någon sjukdom men som används i genterapi. Syftet av forskningsprojekten är alltså annorlunda: för hepatit B-virus vill vi minska effektiviteten i spridningen, medan syftet av adeno-associated virus är att öka deras effektivitet.

En utförlig beskrivning av projektet finns på den engelska sidan.

Gruppmedlemmar

Maria Johansson

Gustaf Rydell

Luisa Fernanda Bustamante Jaramillo