Bild
Erik Elias i SCCR laboratorium
Forskargruppledaren Erik Elias i SCCR laboratorium.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Sammanfattning av forskning

I vår forskningsgrupp fokuserar vi på att karaktärisera genetiska och molekylära förändringar i neuroendokrina tumörer (NET), med det övergripande målet att förstå NET-tumöruppkomst och förbättra patientvården.

För mer information om vår forskning, se engelsk version av sidan.

Forskningsverktyg och resurser

Vår forskningsplattform utnyttjar en translationell forskningsmodell. Tumörvävnad och klinisk data samlas in i samarbete med sektionen för Endokrin – och sarkom kirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vårt prekliniska laboratorium använder tekniker som immunohistokemisk analys, cellcykelanalys, FISH, RT-PCR och sekvensering för att analysera tumörvävnad. För att verifiera nya fynd och för att testa nya behandlingsstrategier, utför vi både in vitro-analyser på patienthärledda tumörceller och in vivo-experiment på en musmodell.

Nuvarande gruppmedlemmar

Erik Elias, PhD, Med Dr, Forskargruppledare (Junior PI)
Yvonne Arvidsson, PhD, Docent
Bilal Almobarak, Doktorand

Vi har nära samarbete med sektionen för Endokrin- och sarkom kirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vi är även en del av Sahlgrenska Translational Neuroendocrine Cancer Group (SATNEC).

Utvalda publikationer

 1. Independent somatic evolution underlies clustered neuroendocrine tumors in the human small intestine.
  Elias E, Ardalan A, Lindberg M, Reinsbach SE, Muth A, Nilsson O, Arvidsson Y, Larsson E. Nat Commun. 2021 Nov 4;12(1):6367. doi: 10.1038/s41467-021-26581-5.
   

 2. Evaluation of SSTR2 Expression in SI-NETs and Relation to Overall Survival after PRRT.
  Elf AK, Johanson V, Marin I, Bergström A, Nilsson O, Svensson J, Wängberg B, Bernhardt P, Elias E. Cancers (Basel). 2021 Apr 23;13(9):2035. doi: 10.3390/cancers13092035.
   

 3. SMAD4 haploinsufficiency in small intestinal neuroendocrine tumors.
  Hofving T, Elias E, Rehammar A, Inge L, Altiparmak G, Persson M, Kristiansson E, Johansson ME, Nilsson O, Arvidsson Y. BMC Cancer. 2021 Jan 28;21(1):101. doi: 10.1186/s12885-021-07786-9. PMID: 33509126

   

 4. 177Lu-octreotate therapy for neuroendocrine tumours is enhanced by Hsp90 inhibition.
  Hofving T, Sandblom V, Arvidsson Y, Shubbar E, Altiparmak G, Swanpalmer J, Almobarak B, Elf AK, Johanson V, Elias E, Kristiansson E, Forssell-Aronsson E, Nilsson O. Endocr Relat Cancer. 2019 Apr 1;26(4):437-449. doi: 10.1530/ERC-18-0509. Epub 2019 Feb 1. PubMed PMID: 30730850; PubMed Central PMCID: PMC6391910.

Fler publikationer från grupp Erik Elias på PubMed

Erik Elias
Foto: Johan Wingborg

Kontaktinformation

Erik Elias

E-post: Erik Elias
Telefon: +46 (0)31-3428219

Besöksadress:
Sahlgrenska Centrum
för Cancerforskning,
Medicinaregatan 1F
413 90 Göteborg