Länkstig

Antikroppar i försvaret mot virus

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Antikroppar och de B-lymfocyter som producerar dem är av största betydelse för att skydda kroppen mot virus. Men virus kan undgå att bli igenkända av antikroppar genom att ändra proteinerna på sin yta. Målet för Davide Angelettis forskningsgrupp är att förstå hur långvariga B-cells- och antikroppssvar skapas och vilken del av virusets proteinhölje som känns igen av antikropparna. Det slutgiltiga målet är att styra antikroppssvaret så att det har en så skyddande effekt mot virus som möjligt.

En utförlig beskrivning av projektet finns på den engelska sidan.

Davide Angeletti
<none>.

Gruppmedlemmar

Nimitha Rose Mathew
Lydia Scharf
Hsiang-Chi Huang
Josue Enriquez
Hannes Axelsson
Laura Reusch
Janarthan Rama Murthi
Danica Fae Besavilla
Romain Gailleton
Karin Schön
Lina Andersson