Länkstig

Translationell forskning om fästingburen encefalit och andra flavivirus-infektioner

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Martin Laggings forskningsprojekt syftar till att förbättra kunskapen om både den första (FATB-studien) och den andra fasen (MEATB) av TBE och därmed förbereda för kommande terapeutiska studier. Detta kommer att uppnås genom (i) tidigare diagnos genom tillsats av PCR, (ii) utvärdering av potentiella biomarkörer och (iii) upprättande av en biobank för forskning om fästingburna infektioner.

En detaljerad beskrivning av gruppens forskning finns på den engelska sidan.