Bild
Tanmoy Mondal research
Länkstig

En modell för barndomscancern neuroblastom

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Tanmoy Mondals grupp fokuserar på neuroblastom (NB) som är en barndomscancer. NB antas bero på brist på differentiering av trunk neurallist celler (tNCC) under embryonal utveckling. MYCN onkogen amplifikation är den vanligaste genomiska avvikelsen i NB. 50 procent av NB patienter med aggressiv form av sjukdomen, svarar ofta inte på aktuell tillgänglig terapi och det krävs bättre behandlingsstrategier för dessa patienter. Att förstå hur MYCN främjar tumörbildningen i NB kan ge oss uppslag till hur man behandlar NB-patienter som har aggressiv sjukdom med MYCN-amplifiering.

En utförlig beskrivning av projektet finns på den engelska sidan.

Gruppmedlemmar

Ketan Thombare, PhD student

Roshan Vaid, Associated researcher

Aqsa Ali Rehan, Master thesis student

Saif Shehata, Master thesis student

Akram Mendez, Postdoctoral Research Fellow

Rebeca Burgos, Postdoctoral Research Fellow