Bild
MUC17
Membranbundet mucin MUC17 bekläder mikrovilli på apikala ytan av enterocyter
Länkstig

Muciner och medfödd immunitet

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Membranbundna muciner bekläder tarmepitelet, men deras funktion är inte känd. I Thaher Pelaseyeds forskargrupp är vårt mål är att fastställa membranbundna muciners funktion i tarmbarriären och att förstå hur membranbundna muciner kan användas för att bota sjukdomar som inflammatorisk tarmsjukdom (Inflammatory bowel disease, IBD) och endemiska tarminfektioner.

Magtarmkanalen rymmer triljoner bakterier som tillsammans utgör tarmfloran. Medan samspelet mellan tarmfloran och vårt immunsystem har fått mycket uppmärksamhet vet vi tämligen lite om tarmepitelets enterocyter som skiljer bakterierna från immunceller i lamina propria. Långa, utsträckta glykoproteiner som kallas membranbundna muciner bygger upp ett tjockt glykocalyx på ytan av enterocyter. Här i gränslandet mellan människan och den yttre miljön sträcker sig membranbundna muciner längre ut i den bakterierika tarmlumen än någon annan molekyl på cellytan. Därmed är membranbundna muciner idealt placerade för att skydda enterocyter och för att delta i interaktioner mellan värden och tarmfloran.

Vår forskargrupp är verksam inom de Mucinbiologiska grupperna vid Göteborgs universitet. Vi är ett av få laboratorier i världen som studerar membranbundna muciner och deras roll i tarmbarriären. Vårt mål är att fastställa membranbundna muciners funktion i tarmbarriären och att förstå hur membranbundna muciner kan användas för att bota sjukdomar som inflammatorisk tarmsjukdom (Inflammatory bowel disease, IBD) och endemiska tarminfektioner. Vår forskning finansieras med medel från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, Mucosal Immunology Studies Team/NIH (USA), Wenner-Gren Stiftelserna och Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.  

 

Se Thaher Pelaseyeds forskningsporträtt för mer information.

Thaher Pelaseyed

Gruppmedlemmar

Anandi Rajan

Elena Layunta

Gustaf Hellsén

Sofia Jäverfelt