Länkstig

Hur celler åldras

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Proteiner är både byggstenar och funktionella enheter i cellen, och de behöver bibehållas i sin rätta form för att cellen ska kunna leva. Cellen har ett system för kvalitetskontroll för att behålla balansen mellan produktion, veckning och nedbrytning av proteiner. När en cell åldras försämras detta kontrollsystem och aggregat av proteiner börjar byggas upp i cellen. Thomas Nyströms labb använder jästsvampar för att studera hur proteinaggregat formas i cellen vid stress och åldrande, och försöker förstå hur cellerna kan sortera aggregat för att minska deras skadliga påverkan, och hur detta relaterar till cellens livslängd.

En utförlig beskrivning av projektet finns på den engelska sidan.

 

Gruppmedlemmar

Thomas Nyström
Xinxin Hao
Per Widlund
Lisa Larsson Berglund
Sandra Malmgren Hill
Sarah Hanzén
Katarina Vielfort
Frederik Eisele
Rebecca Andersson
Kanika Saxena
Doryaneh Ahmadpour
Roja Babazadeh
Anna-Maria Eisele
Rebecca Josefson