Länkstig

Tarmens immunförsvar mot cancer och bakteriegifter

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Tarmens epitelceller (EC) utsätts för mekanisk stress och ibland även för bakteriella toxiner (gifter). Toxinerna kan binda till EC och leda till dödliga diarrésjukdomar som kolera. EC ersätts ständigt av celler som genereras från tarmens stamceller. Detta, tillsammans med underliggande immunceller (IC), reparerar och skyddar tarmen från angrepp. Dock kan stamcellernas snabba celldelning skapa mutationer vilket kan leda till tarmtumörer. Ulf Yrlids grupp använder primära IC från tarmen och ”enteroider” (odlade EC) för två syften: 1) att karakterisera nya receptorer för bakteriegifter på EC och IC för att skapa nya motgifter och vacciner mot diarrésjukdomar och 2) att undersöka hur IC som infiltrerat tarmtumörer och metastaser kan användas prognostiskt för att avgöra vilken slags immunoterapi och/eller strålbehandling som skall användas.

Detaljerad information om forskningsprojektet finns på den engelska webbsidan.

Ulf Yrlid porträtt
Foto: Margareta Gustafsson Kubista

Gruppmedlemmar

Andrew Boucher, PhD student

Roland Hermiz, PhD student