Bild
Länkstig

Enzymet ALK i utveckling och sjukdom

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Målet för Bengt Hallbergs forskargrupp är att undersöka och förstå de biologiska aktiviteten som medieras av ALK i både dess naturliga och onkogena form för att längre fram förbättra för framtida patientbehandlingar. Vi vill förstå ALK-proteinets enzymatiska aktivitet och vilka signalkaskadvägar och målproteiner det signalerar till.

En utförlig beskrivning av projektet finns på den engelska sidan.

 

Forskningsgruppen har också en extern webbplats med uppdaterad information om projektet, se Bengt Hallberg lab

Gruppmedlemmar

Dan Emil Lind

Tzu-Po Chuang

Wei-Yun Lai

Edit Zenténius

Joachim Siaw

Wasi Alam