Bild
Länkstig

Enzymet ALK i utveckling och sjukdom

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Målet för Bengt Hallbergs forskargrupp är att undersöka och förstå de biologiska aktiviteten som medieras av ALK i både dess naturliga och onkogena form för att längre fram förbättra för framtida patientbehandlingar. Vi vill förstå ALK-proteinets enzymatiska aktivitet och vilka signalkaskadvägar och målproteiner det signalerar till.

En utförlig beskrivning av projektet finns på den engelska sidan.

Gruppmedlemmar

Dan Emil Lind

Tzu-Po Chuang

Wei-Yun Lai

Edit Zenténius

Joachim Siaw

Wasi Alam