Bild
Anna Martner in forskningslabb
Anna Martner i forskningslabb på Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning
Foto: Elin Lindström Claessen
Länkstig

Grupp Anna Martner

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Forskning om rollen av NOX2 i myeloid leukemi och solida tumörer.

Sammanfattning av forskning

Se engelsk version av sidan.

Nuvarande gruppmedlemmar

Anna Martner, PhD, Docent
Roberta Kiffin, PhD
Hanna Grauers Wiktorin, PhD
Andreas Törnell, Doktorand
Malin Nilsson, Doktorand
Nuttida Issdisai, Doktorand
Sanchari Paul, Doktorand
Yarong Tian, Associerad doktorand

Utvalda publikationer

 1. NOX2 inhibition reduces oxidative stress and prolongs survival in murine KRAS-induced myeloproliferative disease.
  Aydin, E., A. Hallner, H. Grauers Wiktorin, A. Staffas, K. Hellstrand, A. Martner. (2019) Oncogene 38:1534-1543.
   
 2. NOX2 in autoimmunity, tumor growth and metastasis.
  Martner, A., E. Aydin, K. Hellstrand. (2019) J Pathol 247:151-154.
   
 3. Histamine targets myeloid-derived suppressor cells and improves the anti-tumor efficacy of PD-1/PD-L1 checkpoint blockade.
  Grauers Wiktorin, H., M.S. Nilsson, R. Kiffin, F.E. Sander, B. Lenox, A. Rydstrom, K. Hellstrand, A. Martner. (2019) Cancer Immunol Immunother 68:163-174.
   
 4. Isolated limb perfusion with melphalan triggers immune activation in melanoma patients.
  Johansson, J., R. Kiffin, A. Andersson, P. Lindner, P.L. Naredi, R. Olofsson Bagge, A. Martner. (2018) Front Oncol 8:570.
   
 5. Anti-Leukemic properties of histamine in monocytic leukemia: The role of NOX2.
  Kiffin, R., H. Grauers Wiktorin, M.S. Nilsson, J. Aurelius, E. Aydin, B. Lenox, J.A. Nilsson, A. Stahlberg, F.B. Thoren, K. Hellstrand, A. Martner. (2018) Front Oncol 8:218.
   
 6. Role of NOX2 for leukaemic expansion in a murine model of BCR-ABL1(+) leukaemia.
  Grauers Wiktorin, H., T. Nilsson, E. Aydin, K. Hellstrand, L. Palmqvist, A. Martner. (2018) Br J Haematol 182:290-294.
   
 7. Role of NOX2-derived reactive oxygen species in NK cell-mediated control of murine melanoma metastasis.
  Aydin, E., J. Johansson, F.H. Nazir, K. Hellstrand, A. Martner. (2017) Cancer Immunol Res 5: 804-11.
   
 8. Role of regulatory T cells in acute myeloid leukemia patients undergoing relapse-preventive immunotherapy.
  R. Kiffin, A. Stahlberg, M. Brune, R. Foà, K. Hellstrand, F. B. Thoren, A. Martner. (2017) Cancer Immunol Immunother 66: 1473-84.
   
 9. Dynamics of myeloid cell populations during relapse-preventive immunotherapy in acute myeloid leukemia.
  Rydstrom, A., A. Hallner, J. Aurelius, F.E. Sander, E. Bernson, R. Kiffin, F.B. Thoren, K. Hellstrand, and A. Martner. (2017) J Leukoc Biol 102: 467-74.
   
 10. Role of natural killer cell subsets and natural cytotoxicity receptors for the outcome of immunotherapy in acute myeloid leukemia.
  Martner, A., A. Rydström, R.E. Riise, J. Aurelius, H. Anderson, M. Brune, R. Foa, K. Hellstrand, F.B. Thoren. (2016) Oncoimmunology 5: e1041701.

Fler publikationer från grupp Anna Martner på PubMed

Anna Martner
Foto: Cecilia Hedström

Kontaktinformation

Anna Martner

E-post: Anna Martner
Telefon: +46 (0)31 786 6672

Besöksdress:
Sahlgrenska Centrum
för Cancerforskning
Medicinaregatan 1F
413 90 Göteborg