Länkstig

Grupp Kristoffer Hellstrand

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
The Institute of Biomedicine

Kort beskrivning

Forskning om immunterapi med histamindihydroklorid inom leukemi.

Sammanfattning av forskning

Se engelsk version av sidan.

Forskningsverktyg och resurser

Projektet omfattar kliniska prövningar av immunstimulerande behandling vid cancer och genomförs vid Sahlgrenska universitetssjukhuset (pankreascancer, PANCEP trial) och Karolinska universitetssjukhuset (resistens mot checkpoint-inhibitorer vid behandling av metastaserande cancer, NIVOCEP trial). Aspekter på cellulär immunitet analyseras vid TIMM-laboratoriet, Sahlgrenska Cancer Center.

Nuvarande gruppmedlemmar

Kristoffer Hellstrand, MD, PhD, professor

Dessa studier genomförs i samarbete med:

 • Anna Martner och Fredrik Bergh Thorén, TIMM-laboratoriet
 • Mats Brune - Avdelningen för hematologi, Göteborgs universitet
 • Peter Naredi - Avdelningen för kirurgi, Göteborgs universitet
 • Jeffrey Aychnin - Avdelningen för onkologi, Karolinska sjukhuset
 • Svein Olaf Bratlie - Avdelningen för kirurgi, Göteborgs universitet

Utvalda publikationer

 1. Complete remission after the first cycle of induction chemotherapy determines the clinical efficacy of relapse-preventive immunotherapy in acute myeloid leukaemia.
  Nilsson MS, Hallner A, Brune M, Nilsson S, Thorén FB, Martner A, Hellstrand K. Br J Haematol, 2019 in press.
   
 2. NOX2 inhibition reduces oxidative stress and prolongs survival in murine KRAS-induced myeloproliferative disease.
  Aydin E, Hallner A, Grauers Wiktorin H, Staffas A, Hellstrand K, Martner A. Oncogene 2018 doi: 10.1038/s41388-018-0528-1.
   
 3. Role of NOX2-derived reactive oxygen species in NK cell-mediated control of murine melanoma metastasis.
  Aydin E, J Johansson, FH Nazir, K Hellstrand, A Martner. Cancer Immunol Res 2017 5:804-11.
   
 4. Impact of killer-immunoglobulin-like receptor and human leukocyte antigen genotypes on the efficacy of immunotherapy in acute myeloid leukemia.
  Bernson E, A Hallner, F Ewald Sander, O Wilsson, O Werlenius, A Rydström, R Kiffin, M Brune, R Foà, J Aurelius, A Martner, K Hellstrand, FB Thorén. Leukemia 2017 31:2552-9.
   
 5. Role of natural killer cell subsets and natural cytotoxicity receptors for the outcome of immunotherapy in acute myeloid leukemia.
  Martner A, Rydström A, Ewald F, Riise RE, Aurelius J, Anderson H, Brune M, Foà R, Hellstrand K, Thorén FB for the Re:Mission Study Group. Oncoimmunology 2016 5:5(1):e1041701.
   
 6. Histamine promotes the development of monocyte-derived dendritic cells and reduces tumor growth by targeting the myeloid NADPH oxidase.
  Martner A, Wiktorin HG, Lenox B, Ewald Sander F, Aydin E, Aurelius J, Thorén FB, Ståhlberg A, Hermodsson S, Hellstrand K. J Immunol 2015 194:5014-21
   
 7. Remission maintenance in acute myeloid leukemia: impact of functional histamine H2 receptors expressed by leukemic cells.
  Aurelius J, Martner A, Brune M, Palmqvist L, Hansson M, Hellstrand K, Thoren FB. Haematologica 2012 97:1904-8.
   
 8. Monocytic AML cells inactivate antileukemic lymphocytes: role of NADPH oxidase/gp91(phox) expression and the PARP-1/PAR pathway of apoptosis.
  Aurelius J, Thorén FB, Akhiani A, Brune M, Palmqvist L, Hansson M, Hellstrand K, Martner A. Blood 2012 119:5832-7.
   
 9. Redox remodeling by dendritic cells protects antigen-specific T cells against oxidative stress.
  Martner A, Aurelius J, Rydström A, Hellstrand K, Thorén FB. J Immunol 2011 187:6243-8.
   

Fler publikationer från grupp Kristoffer Hellstrand på PubMed

Kristoffer Hellstrand
Foto: Magnus Gotander

Kontaktinformation

Kristoffer Hellstrand

E-post: Kristoffer Hellstrand
Telefon: +46 (0)31 786 6672

Besöksadress:
Sahlgrenska Centrum
för Cancerforskning,
Medicinaregatan 1F
413 90 Göteborg