Bild
Immune cells in colon tumour
Länkstig

Immunförsvarets roll i tjocktarmscancer

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Under de senaste åren har det blivit tydligt att olika typer av immunceller har stor påverkan på hur väl en cancerpatient klarar av att bekämpa sin sjukdom. Marianne Quiding-Järbrinks forskning har som huvudsyfte att förstå funktionen hos olika typer av T celler som infiltrerar tumörer i tjocktarmen och vad som driver deras migration in i tumörvävnaden. Dessa studier är särskilt viktiga nu, eftersom flera nya immunterapier syftar just till att hämma eller stimulera olika typer av T celler i tumören. Vi använder vävnadsmaterial och blod från cancerpatienter och friska kontrollpersoner för våra studier, och även en musmodell med spontant uppkomna tumörer i tarmen. Resultaten från våra studier kommer att användas för att förbättra existerande immunterapier mot tumörer i magtarmkanalen.

En utförlig beskrivning av projektet finns på den engelska sidan.

Gruppmedlemmar

Patrik Sundström

William Rodin

Stephen Hogg

Tsvetanka Rangelova

Renooza Nizam