Göteborgs universitet

Stipendier

Här utlyser vi stipendier för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Institutionen för biomedicin.

Investigating the role and function of novel proteins implicated in the mitochondrial protein quality control

Investigating the role and function of novel proteins implicated in the mitochondrial protein quality control (PDF)