Göteborgs universitet
Bild
Bakterieodling på platta
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Vår forskarutbildning

Är du forskningsintresserad? Vi utlyser doktorandtjänster löpande. Som forskarstuderande är du medlem i en forskargrupp där du under handledning genomför ett projekt som slutligen leder fram till en avhandling. Parallellt läser du forskarutbildningskurser och deltar i exempelvis konferenser.

Institutionen har drygt 100 forskarstuderande som genomför sin doktorandutbildning på någon av biomedicins fyra avdelningar: Infektionssjukdomar, Mikrobiologi och immunologi, Laboratoriemedicin och Medicinsk kemi och cellbiologi. Under den fyraåriga doktorandutbildningen får du lära dig att forska i en vetenskapligt stimulerande miljö och fördjupa dina kunskaper inom forsknings- ämnet. Själva avhandlingen omfattar 210 högskolepoäng medan forskarutbildnings- kurserna motsvarar 30 högskolepoäng. Hos oss kan du också läsa ett femårigt program i medicinsk basvetenskap. Programmet vänder sig i första hand till forskningsintresserade medicinare som önskar vara verksamma inom både akademi och sjukvård, där du kombinerar forskar- och lärarutbildning.