Länkstig

Evolution och genetik hos virus

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Peter Norbergs grupp forskar kring evolution och genetiska mekanismer hos virus och bakterier. Speciellt fokus ligger på virus inom herpesgruppen, tick-borne encephalitis (TBE) virus och coronavirus. Syftet är att öka förståelsen för olika genetiska varianter av virus, vilka mekanismer de använder för att mutera och ändra egenskaper, och vad detta har för eventuell betydelse vid infektion. Vi använder även avancerade matematiska modeller för att undersöka generella mönster i genomen hos en stor mängd virus och bakterier. Syftet är att bättre kunna förstå hur de är anpassade för att fungera i sina värdar. Kunskapen kommer att användas för identifikation av tidigare okända virus, spåra ursprungliga värdar för nya zoonotiska virus och antibiotikaresistenta bakterier, samt att utveckla metoder för att modifiera virus för vaccin och genterapi.

Närmare information om forskningsprojektet finns på den engelska webbsidan.