Bild
Blodkärl
Länkstig

Blodlevring och inflammation vid stroke

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Stroke är den näst vanligaste dödsorsaken och den vanligaste orsaken till funktionshinder hos vuxna. Den vanligaste typen av stroke är så kallad ischemisk stroke som uppstår på grund av en blodpropp i någon av hjärnans kärl. Christina Jerns forskningsgrupp fokuserar på att öka kunskapen om bakomliggande mekanismer vid ischemisk stroke och om faktorer som har betydelse för återhämtningen efter stroke. Vi studerar så kallade blodbiomarkörer och genetiska faktorer. Det långsiktiga målet är att bidra till utvecklingen av precisionsmedicin vid stroke, dvs ett mer individanpassat omhändertagande inklusive läkemedelsbehandlingar och andra insatser efter stroke.

Närmare information om forskningsprojektet finns att läsa på den engelska webbsidan.

Christina Jern
Tara Stanne

Gruppmedlemmar

Annie Pedersen, MD, PhD
Björn Andersson, PhD, statistician
Cecilia Brännmark, MSc, MD, PhD
Annelie Angerfors, engineer, PhD student
Cecilia Lagging, MD, PhD student
Lukas Holmegaard, MD, engineer, PhD student
Malin Johansson, MSc, PhD student
Sofia Klasson, MSc, research engineer
Kara Tai, MSc, research engineer
Robert Månsby, MD
Susanne Nilsson, nurse

Samarbetspartners vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Katarina Jood, MD, PhD, group leader

Christian Blomstrand, MD, PhD, senior professor