Bild
Blodkärl
Länkstig

Blodlevring och inflammation vid stroke

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Stroke är den näst vanligaste dödsorsaken och den vanligaste orsaken till funktionshinder hos vuxna. Den vanligaste typen av stroke är så kallad ischemisk stroke som uppstår på grund av en blodpropp i någon av hjärnans kärl. Christina Jerns forskningsgrupp fokuserar på att öka kunskapen om bakomliggande mekanismer vid ischemisk stroke och om faktorer som har betydelse för återhämtningen efter stroke. Vi studerar så kallade biomarkörer och genetiska faktorer. Det långsiktiga målet är att bidra till utvecklingen av precisionsmedicin vid stroke, dvs ett mer individanpassat omhändertagande inklusive läkemedelsbehandlingar och andra insatser efter stroke.

Närmare information om forskningsprojektet finns att läsa på den engelska webbsidan.

Christina Jern

Gruppmedlemmar

Tara Stanne, PhD, researcher

Annie Pedersen, MD, PhD

Cecilia Brännmark, MD student, PhD

Lukas Holmegaard, MD, engineer, PhD student

Cecilia Lagging, MD, PhD student

Annelie Angerfors, engineer, PhD student

Sofia Klasson, research engineer

Malin Johansson, MSc

Robert Månsby, MD student

Björn Andersson, PhD, statistician

Susanne Nilsson, nurse

Samarbetspartners vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Katarina Jood, MD, PhD, group leader

Christian Blomstrand, MD, PhD, senior professor