Bild
mtDNA DNA replication mitochondria
Foto: Jay Uhler
Länkstig

Molekylära mekanismer för DNA-replikation i humana mitokondrier

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Celler har tusentals mitokondrier som krävs för att, via andningskedjan, konvertera mat till en användningsbar energiform. Mitokondrier har sitt eget DNA (mtDNA) som i däggdjur kodar för 13 av de 90 proteiner som finns i andningskedjan. Alla andra mitokondriella proteiner, inklusive de nödvändiga för mtDNA replikation, kodas för i cellkärnan. Mutationer i kärnkodade mtDNA proteiner kan orsaka neuronnedbrytning och muskelsjukdomar. Mitokondriell dysfunktion är även associerad med vanliga åldersrelaterade sjukdomar (t.ex. diabetes och Parkinsons). Maria Falkenbergs grupp undersöker grundmekanismer för den humana mtDNA replikationen inom hälsa och sjukdomar. Mycket av arbetet involverar in vitro biokemiska analyser och rekonstituerade system för mtDNA replikation i däggdjur med hjälp av olika artificiella templat och rekombinanta proteiner.

Närmare information om forskningsprojektet finns på den engelska webbsidan.

mtDNA replication maintenance Falkenberg
Foto: Jay Uhler

GRUPPMEDLEMMAR

Ulrika Alexandersson

Direnis Erdinc 

Emily Hoberg 

Bertil Macao 

Anup Mishra 

Giorgia Ortolani

Örjan Persson 

Madalina Sacultanu

Sebastian Valenzuela

 

Maria Falkenberg group