Hoppa till huvudinnehåll
Bild
mtDNA DNA replication mitochondria
Foto: JPU
Länkstig

Molekylära mekanismer för DNA-replikation i humana mitokondrier

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Celler har tusentals mitokondrier som krävs för att, via andningskedjan, konvertera mat till en användningsbar energiform. Mitokondrier har sitt eget DNA (mtDNA) som i däggdjur kodar för 13 av de 90 proteiner som finns i andningskedjan. Alla andra mitokondriella proteiner, inklusive de nödvändiga för mtDNA replikation, kodas för i cellkärnan. Mutationer i kärnkodade mtDNA proteiner kan orsaka neuronnedbrytning och muskelsjukdomar. Mitokondriell dysfunktion är även associerad med vanliga åldersrelaterade sjukdomar (t.ex. diabetes och Parkinsons). Vårt laboratorium undersöker grundmekanismer för den humana mtDNA replikationen inom hälsa och sjukdomar. Mycket av arbetet involverar in vitro biokemiska analyser och rekonstituerade system för mtDNA replikation i däggdjur med hjälp av olika artificiella templat och rekombinanta proteiner.

Närmare information om forskningsprojektet finns på den engelska webbsidan.

mtDNA replication maintenance Falkenberg
Foto: JPU

GRUPPMEDLEMMAR

Ali Al-Behadili 
Ulrika Alexandersson
Hector Diaz
Direnis Erdinc
Emily Hoberg
Bertil Macao
Javier Miralles Fuste
Anup Mishra
Monica Olsson
Örjan Persson
Maria Eugenia Sanchez-Sandoval
Benedict Tan
Sebastian Valenzuela
Anna Wramstedt
Xie Xie

Maria Falkenberg group