Länkstig

Bildning av rörformiga epitel

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Det befruktade ägget har en fantastisk förmåga att genom celldelning och celldifferentiering bilda alla de organ som utgör en organism. Biologiska rör tillhör de mer avancerade strukturerna. De bildar nätverk som gör att vi kan andas, transportera blod samt samla upp och göra oss av med kroppsvätskor. Biologiska rör utgör därmed den funktionella basen för våra lungor, cirkulationssystem, njurar och många körtlar. I Anne Uvs forskargrupp studerar vi de molekylära och cellulära mekanismer som reglerar cellernas beteende så att de bildar rör med rätt form.

För en detaljerad beskrivning av projektet, besök den engelska sidan.