Länkstig

Avloppsmiljöers betydelse för utveckling och övervakning av antibiotikaresistens

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

I Carl-Fredrik Flachs grupp forskar vi om flera aspekter kring antibiotikaresistens. Vi fokuserar särskilt på avloppsmiljöers roll vid uppkomst, selektion, spridning och övervakning av antibiotikaresistenta bakterier.

Närmare information om forskningsprojektet finns på den engelska webbsidan.

Carl-Fredrik Flach

Gruppmedlemmar 

Marion Hutinel

Julian Bobis Camacho

Johanna Nilsson