Göteborgs universitet
Bild
Bild på himmel och festliga färgglada jongleringskäglor på festival.
Länkstig

Nordisk magisterutbildning i mikrobiologi, smittskydd och vårdhygien

Smittsamma mikroorganismer sprids i samhället och inom sjukvården och resistenta bakterier är ett ökande problem. Smitta och resistensutveckling är ett hot mot människors hälsa och de medicinska framstegen. Att förhindra smitta inom sjukvården och i samhället är en viktig uppgift för många yrkesgrupper. Här är en nordisk utbildning avsedd för dig som är intresserad av smittspridning, antibiotikaresistens, vårdhygien eller smittskydd.

Om du vill kan du ansöka till hela programmet (kurs 1 – 4) eller kurserna 1 – 3 på samma gång. Om du blir antagen är du garanterad plats på samtliga sökta kurser som du läser i ordningen MUC101, MUC201, MUC301 (och MUC401 om du läser hela programmet).

Förkunskaper 

Kandidatexamen, yrkesexamen eller motsvarande inom biologi, omvårdnad, odontologi, medicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, veterinärmedicin, farmaci eller motsvarande.  Till exempel sjuksköterska eller läkare med minst två års yrkeserfarenhet. 

Kunskaper i engelska och nordiskt språk motsvarande gymnasiekompetens.
(Sverige: Engelska 6 eller B och Svenska 3 eller B. Övriga nordiska länder: motsvarande nivå).

Kurs MUC201: Genomgången kurs MUC101 eller motsvarande.
Kurs MUC301: Genomgångna kurser MUC101 och MUC201 eller motsvarande.
Kurs MUC401: Genomgångna kurser MUC101, MUC201 och MUC301 eller motsvarande.

Du får lära dig grunderna om hur olika mikrober sprids – genom hudkontakt, luft, vatten, mat, sexuella kontakter eller blodsmitta. Du får lära dig om mikroorganismers uppbyggnad och sjukdomsframkallande förmåga, och hur immunsystemet reagerar mot mikroberna och ger upphov till infektionssymtom. Vi går igenom hur antibiotika verkar och hur bakterierna utvecklar resistens, samt hur denna resistens sprids och hur den kan motverkas. Grunderna för desinfektion och sterilisering behandlas, liksom andra åtgärder som tillämpas i de nordiska länderna för att hindra smittspridning.

Undervisningstider
Kursen startar 5 september 2022.

Undervisningen sker både på plats på Campus i Göteborg och genom distansundervisning. När det är på Campus blir det en kortvecka (måndag lunch till fredag lunch).

Undervisningen består av fyra undervisningsveckor spritt under terminen:

vecka 36: 2022-09-05 – 2022-09-09 (Campus i Göteborg) 
vecka 40: 2022-10-03 – 2022-10-07 (Distans via Zoom)
vecka 45: 2022-11-07 – 2022-11-11 (Campus i Göteborg)
vecka 49: 2022-12-05 – 2022-12-09 (Distans via Zoom)

Under undervisningsveckorna arbetas det intensivt med grupparbeten, föreläsningar och praktiska övningar. 

I veckorna mellan undervisningsveckorna omfattar kursen självstudier. Då arbetar du hemma med olika uppgifter som att: läsa kurslitteratur och vetenskapliga artiklar, lösa problem och ta del av videoföreläsningar. Räkna med att hemarbetet kommer att ta minst 12 timmar per vecka.

Här får du lära dig grunderna i infektionsepidemiologi och hur du praktiskt arbetar med databaser där infektionsfall eller antibiotikaresistens registreras. I praktiska övningar får du sammanställa och räkna statistik på epidemiologiska data, och presentera resultaten. Vi går igenom hur vacciner fungerar genom att aktivera vårt immunsystem, och diskuterar fördelar och nackdelar med olika typer av vacciner. Vaccinationernas betydelse för folkhälsan, och utformning av vaccinationsprogram behandlas.

Kurstider
Kursen startar med upprop/introduktion 16 januari (digitalt)

Undervisningsveckor 
Kursen kommer bestå av fyra undervisningsveckor

Vecka 5: 2023 Digital vecka
Vecka 9: 2023 Campus Göteborg
Vecka 17: 2023 Campus i Göteborg
Vecka 21: 2023  Digital vecka 

Under denna kurs ligger tonvikten på det praktiska smittskyddsarbetet och arbetet för att förebygga infektioner inom vård och omsorg och ute i samhället. Vi går igenom den lagstiftning som styr smittskyddsarbetet i de olika nordiska länderna, hur smittskyddsarbetet organiseras och vilka uppgifter och befogenheter de olika aktörerna inom smittskydd och vårdhygien har. Vi går också igenom hur samarbetet med övriga samhällsaktörer. Du får praktiska kunskaper om övervakning, utbrottshantering, smittspårning och smittförebyggande åtgärder, och du får träna din förmåga att kommunicera och initiera och leda förändringsarbete.

Undervisningstider
Kursen startar med upprop/information via Zoom 29 augusti 2022.

Undervisningen sker både på plats på Campus i Göteborg och genom distansundervisning. När det är på Campus blir det en kortvecka (måndag lunch till fredag lunch).

Undervisningen består av fyra undervisningsveckor spritt under terminen:

vecka 37: 2022-09-12 – 2022-09-16 (Campus i Göteborg)
vecka 41: 2022-10-10 – 2022-10-14 (Distans via Zoom)
vecka 45: 2022-11-07 – 2022-11-11 (Campus i Göteborg)
vecka 49: 2022-12-05 – 2022-12-09 (Distans via Zoom)

Under undervisningsveckorna arbetas det intensivt med grupparbeten, föreläsningar och praktiska övningar. 

I veckorna mellan undervisningsveckorna omfattar kursen självstudier. Då arbetar du hemma med olika uppgifter som att: läsa kurslitteratur och vetenskapliga artiklar, lösa problem och ta del av videoföreläsningar. Räkna med att hemarbetet kommer att ta minst 12 timmar per vecka.

Under den sista terminen gör du ett eget vetenskapligt arbete inom smittskydd eller vårdhygien, under handledning på laboratoriet, inom sjukvården, på en vårdhygienisk enhet eller på en smittskyddsenhet. Du får lära dig redskapen för vetenskaplig forskning och publicering. Utifrån ditt vetenskapliga arbete skriver du en magisteruppsats som presenteras och diskuteras med dina kurskamrater och examinerande lärare. Du får också opponera på en annan students uppsats.

Kurstider
Kursen startar 2023-01-16.

Undervisningsveckor
Vecka 3: 2023-01-16 – 2023-01-20
Vecka 21: 2023-05-22 – 2023-05-24

Undervisningen kommer ske på Campus Göteborg.

Anmälan är nu öppen till VT23

Anmälan till kurs 2 och kurs 4 är öppen. 

Anmäl senast 24 oktober 2022. 

Praktisk information

Utbildningen ges på de skandinaviska språken svenska, norska, danska och/eller engelska. Utbildningen bedrivs på halvfart och varje kurs omfattar en termin. Att gå kursen motsvarar ungefär att arbeta halvtid.

Målsättningen för HT2022 är att kunna vara i Göteborg två av fyra veckor (måndag lunch till fredag lunch). Vi kommer då att arbeta intensivt med grupparbeten, föreläsningar och praktiska övningar. Mellan dessa tillfällen arbetar man hemma med olika uppgifter som att: läsa kurslitteratur och vetenskapliga artiklar, lösa problem och ta del av videoföreläsningar. Räkna med att hemarbetet kommer att ta minst 12 timmar per vecka.

Vill du läsa kurserna som en ordinarie universitetsutbildning?

Utbildningen ges även som en ordinarie universitetsutbildning med krav på minst kandidatexamen. Du ansöker via www.antagning.se. Kom ihåg att din ansökan måste vara komplett och att du som söker med utländsk bakgrund måste styrka alla behörigheter med transcripts/betyg. Sista ansökningsdatum 15 april inför studier hösttermin och sista ansökningsdatum 15 oktober inför studier vårtermin.