Länkstig

Att spåra återfall av leukemi

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Linda Fogelstrands forskargrupp fokuserar på att förbättra diagnostik vid akut myeloisk leukemi (AML). Specifikt utvecklar och utvärderar vi verktyg för analys av små mängder leukemiceller, så kallad measurabe residual disease (MRD). Dessa verktyg kan hjälpa till i behandlingsbeslut och/eller användas för övervakning för tidig upptäckt av återfall. Vi överför våra resultat till klinisk användning i de kliniska laboratorierna vid Klinisk kemi och Centrum för medicinsk genomik. Samtidigt som vi hjälper kliniken med dessa verktyg leder vår forskning till ökad kunskap om genetik och sjukdomsförlopp vid AML.

Närmare information om forskningsprojektet finns på den engelska webbsidan.

Linda Fogelstrand
Grupp Fogelstrand 2021

Gruppmedlemmar

Anastasia Soboli
Anna Rehammar
Erik Delsing Malmberg
Giti Shah Barkhordar
Gustav Orrsjö
Kajsa Olde
Sofie Johansson Alm