Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Att spåra återfall av leukemi

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Vi fokuserar på att förbättra diagnostik vid akut myelooid leukemi (AML). Specifikt utvecklar och utvärderar vi verktyg för analys av små mängder leukemiceller, så kallad measurabe residual disease (MRD). Dessa verktyg kan hjälpa till i behandlingsbeslut och/eller användas för övervakning för tidig upptäckt av återfall. Vi överför våra resultat till klinisk användning i de kliniska laboratorierna vid Klinisk kemi och Centrum för medicinsk genomik. Samtidigt som vi hjälper kliniken med dessa verktyg leder vår forskning till ökad kunskap om genetik och sjukdomsförlopp vid AML.

Närmare information om forskningsprojektet finns på den engelska webbsidan.

Linda Fogelstrand

Gruppmedlemmar

Anastasia Soboli

Anna Rehammar

Azadeh Anbarlou

Borhan Saeed

Erik Delsing Malmberg

Giti Shah Barkhordar

Gustav Orrsjö

Lene Karlsson

Sofie Johansson Alm