Göteborgs universitet

Institutionen för biomedicin

Bild
Biomedicinska analytiker arbetar i labb
Länkstig

Välkommen till Institutionen för biomedicin. Institutionen har en bred och omfattande verksamhet inom forskning och undervisning med fokus på den levande cellen, hur den fungerar och hur den samspelar med sin omgivning.

Forskning
Vår forskning spänner mellan analys av cellens minsta beståndsdelar till utveckling av klinisk metodik i nära samspel med sjukvården. Bredden i forskningen är en styrka som gör att upptäckter från grundläggande cellbiologisk forskning lättare kan ge upphov till förbättrad behandling och diagnostik i sjukvården.

 

Undervisning
Bredden avspeglar sig också i vår undervisning på apotekarprogrammet, läkarprogrammet, tandläkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet, där institutionen har programansvar för det sistnämnda. Vi undervisar i ämnen som molekylär cellbiologi, klinisk kemi, genetik, patologi, anatomi, histologi, mikrobiologi och infektionslära.

 

Forskarutbildning
I anslutning till institutionens forskargrupper bedrivs en forskarutbildning i en stimulerande miljö med doktorander och postdoktorer från Sverige och många andra länder. Detta och våra forskargruppers omfattande samarbete med kollegor världen över gör institutionen till en internationell arbetsplats.

 

Organisation
Institutionen är organiserad i fyra avdelningar med olika ämnesinriktningar: laboratoriemedicinmikrobiologi och immunologiinfektionssjukdomar och medicinsk kemi och cellbiologi. Det finns en administrativ enhet som ger stöd till institutionens verksamhet.

 

Centra
Det finns också tre centrumbildningar knutna till institutionen: Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning,  Centrum för antibiotikaresistensforskning (CARe) och Lederhausens centrum för cystisk fibrosforskning.

 

Uppdragsutbildningar
Behöver din organisation eller företag kompetensutveckling, så har Institutionen för biomedicin har ett brett utbud av uppdragsutbildningar.

 

Nyheter

Videoklipp med några av våra forskare

Video (1:35)
Johan Botling professor i klinisk patologi
Video (1:20)
Fredrik Bergh Thorén, professor i medicinsk cellbiologi
Video (1:32)
Marie Studahl, professor i infektionsmedicin
Video (1:23)
Lars Palmqvist, professor i klinisk kemi
Video (1:16)
Martin Johansson, professor i patologi
Video (1:09)
Ingela Parmryd, professor i medicinsk och fysiologisk kemi
Video (1:29)
Lena Öhman, professor i immunologi
Video (1:21)
Michael Kann, professor i klinisk virologi
Video (1:16)
Erik Lekholm, professor i bioinformatik
Video (1:20)
Martin Ott, professor i molekylär cellbiologi
Video (1:11)
Anne Uv, professor i morfologi och utvecklingsbiologi