Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Institutionen för biomedicin

Bild
Biomedicinska analytiker arbetar i labb
Länkstig

Institutionens forskningsverksamhet spänner från grundläggande biologisk forskning till translationell klinisk forskning. Vår utbildningsinsats sker inom en rad vetenskapliga områden och bidrar till stora delar av läkarprogrammet. Institutionen ansvarar också för biomedicinska analytikerprogrammet (BMA-programmet). Vi bidrar även med kurser inom tandläkar-, apotekar- och sjuksköterskeprogrammen. Vi har också en omfattande forskarutbildning som är en integrerad del i våra forskningsgrupper.

Institutionen har målmedvetet fokuserat på några vetenskapliga områden, där vi kan etablera en kritisk massa för att kunna bli nationellt ledande och internationellt konkurrenskraftiga. 

De fyra nyckelområden som har definierats och som fortsätter att utvecklas är:
•    Infektion och immunologi
•    Cancer och stamcellsbiologi
•    Genetik och molekylär medicin
•    Cell- och molekylärbiologi inklusive glykobiologi

Inom institutionen strävar vi efter att det ska finnas en bredd av vetenskapliga frågeställningar, men också gemensamma intressen så att frågor kan komplettera varandra för att skapa framgångsrika samarbeten. I många fall har vi forskargrupper som arbetar med frågor som relaterar till varandra över hela fältet från grundforskning hela vägen till klinisk translationell forskning.

För att kunna nå de mål vi eftersträvar så är det nödvändigt att kunna rekrytera bästa möjliga medarbetare. Lika viktigt som att rekrytera etablerade seniora forskare är att lyfta fram och stödja unga framgångsrika forskare. Institutionen har rekryterat flera seniora forskningsledare från andra framstående universitet, liksom ett flertal yngre forskningsledare, varav flera är externt rekryterade och alla har postdoktoral erfarenhet från större internationella lärosäten. 

Majoriteten av våra forskningsledare har etablerade internationella nätverk. Institutionen är en internationell arbetsplats med doktorander, postdoktorer, lärare, forskare och övrig personal från många olika länder.