Länkstig

Pneumokocker och pneumokock-relaterade infektioner globalt och i Sverige

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Pneumokocker är bakterier som kan orsaka allvarlig infektion med spridning av bakterien till blodet. I Biopneumostudien undersöker Susann Skovbjergs forskargrupp om patienter i Västra Götalandsregionen med allvarlig pneumokocksjukdom har defekter i immunförsvaret och om det finns grupper av patienter i behov av ytterligare utredningar och/eller preventiva åtgärder. Globalt studerar forskargruppen bärarskap av pneumokocker hos barn i Tanzania samt vad som driver onödig användning av antibiotika hos barn med luftvägsinfektioner i Tanzania och Kongo.

En utförlig beskrivning av gruppens verksamhet finns på den engelska sidan

 

Susann Skovbjerg

Biopneumostudiegruppen:

Rune Andersson

Karin Bergman

Magnus Brink

Tor Härnqvist

Beatriz Piñeiro Iglesias

Johanna Karlsson

Anna Lundgren

Åsa Mellgren

Rickard Nordén

Ebba Samuelsson

Birger Trollfors

 

Andra gruppmedlemmar:

Archippe Muhandule Birindwa

Matilda Emgård

Florida Muro

Rose Mwangi

Mulugeta Tamire