Länkstig

Pneumokocker och pneumokock-relaterade infektioner globalt och i Sverige

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Pneumokocker är bakterier som kan orsaka allvarlig infektion med spridning av bakterien till blodet. I Biopneumostudien undersöker Susann Skovbjergs forskargrupp om patienter i Västra Götalandsregionen med allvarlig pneumokocksjukdom har defekter i immunförsvaret. Vi undersöker vidare om det finns vissa grupper av patienter som borde utredas mer än vad som görs idag och om det finns patienter i behov av preventiva åtgärder för att undvika allvarlig infektion med pneumokockbakterien. Vi undersöker även riskfaktorer för bärarskap av pneumokockbakterien och luftvägssjukdom hos barn och mödrar i länder söder om Sahara. Vi studerar antibiotikaresistens och användning av antibiotika hos barn med luftvägsinfektioner inom primärvården i Tanzania.

En utförlig beskrivning av gruppens verksamhet finns på den engelska sidan

 

Susann Skovbjerg