Länkstig

Immunförsvaret och kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

De inflammatoriska tarmsjukdomarna (IBD) Crohn’s sjukdom och ulcerös kolit är allvarliga, kroniska inflammatoriska störningar i tarmen. IBD resulterar i livslångt lidande för patienterna och kraftigt ökar risken för kolorektal cancer och tarm strikturer, vilket förhindrar mat passage igenom tarmen. Vår forskning syftar till att förstå den roll specifika celltyper spelar för att driva inflammation i IBD. För att göra detta isolerar vi celler från tarmvävnad hos patienter med IBD och från kontroller. Med hjälp av de isolerade cellerna studerar vi de signalvägar som är aktiverade, och proteiner som är inducerade, hos IBD-patienterna jämfört med kontrollerna. På detta sätt kan vi förstå de mekanismer som ligger bakom IBD, och andra sjukdomar som följd av IBD så som strikturer, och utvecklar nya behandlingar.

Närmare information om forskningsprojektet finns på den engelska webbsidan.

Gruppmedlemmar

Johannes Alfredsson, PhD student