Länkstig

Bakteriedödande proteiner och peptider

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Ökad antibiotikaresistens är ett växande problem vid behandling av infektioner och fler behandlingsalternativ behövs framöver. Ett peptidfragment baserat på en antibakteriell region i laktoferrin, ett protein i exokrina sekret (t ex bröstmjölk, saliv, tårsekret, samt i vissa försvarsceller), uppvisar både antimikrobiell och anti-inflammatorisk aktivitet in vitro och in vivo. Serier av modifierade syntetiska peptider baserat på detta laktoferrin fragment har analyserats för antimikrobiell aktivitet, och de mest aktiva varianterna har utgjort ”ledmotiv” för ytterligare modifieringar. En serie av sådana modifierade syntetiska peptider baserat på ett av dessa ”ledmotiv” studeras med avseende på optimal antimikrobiell aktivitet i olika testsystem och mot olika mikroorganismer (stafylokocker, E coli, Candida m flera).

En utförlig beskrivning av projektet finns på den engelska sidan.