Göteborgs universitet
Bild
Bild på all personal vid institutionen för biomedicin
Bild på personal vid institutionen

Om oss

Institutionen för biomedicin är en av sex institutioner vid Sahlgrenska akademin, den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Vi ger utbildning på grundnivå och avancerad nivå, erbjuder uppdragsutbildningar och forskarutbildning samt bedriver bred forskning. Hos oss arbetar lärare, forskare och administrativ personal. För närvarande har institutionen omkring 360 medarbetare och omsätter cirka 440 Mkr.

Institutionen för biomedicin har fyra avdelningar med olika ämnesinriktningar: infektionssjukdomar laboratoriemedicinmedicinsk kemi och cellbiologi och mikrobiologi och immunologi. Tidigare fanns avdelningar för patologi, medicinsk genetik och klinisk kemi och transfusionsmedicin vid institutionen, men dessa är nu sammanslagna till Avdelningen för laboratoriemedicin. Det finns också en administrativ enhet som stödjer medarbetare och studenter.

Institutionen har lokaler på Medicinaregatan, Guldhedsgatan och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, både på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska och Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra.