Bild
Levent Akyureks forskning
Länkstig

Klinisk lungcancerforskning och filaminbiologi

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Levent Akyüreks grupp undersöker hur lungadenocancer uppkommer, utvecklas vidare och sprider sig, med största fokus på genexpression och hur den histomorfologiska processen är reglerad i respons mot dysplastiska förändringar i lungepitelceller i deras mikromiljö. Mycket av arbetet involverar histo- och molekylärpatologiska analyser och rekonstituerade experimentella cellodlingsmodeller med humanlungcancerceller. I ett annat projekt arbetar vi om ändrade uttrycket samt klyvningen av cytoskeletala filaminproteiner har betydelse för både remodelering efter ateroskleros och hjärtinfarkt samt växande elakartade tumörer.

Mer information om forskargruppens verksamhet finner du på den engelskspråkiga sidan.

Gruppmedlemmar

Sashidar Bandaru, PhD

Dyar Mustafa, MD, PhD 

Gustaf Danielsson, MD

Sahar Alawieh, BMA

Jennie Pettersson, läkarstudent