Länkstig

Biomarkörer och behandling mot lungcancer

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Immunterapi med antikroppar mot PD-1 är en av de senaste behandlingarna inom cancervården. Resultaten är lovande, med en klar minskning av tumörtillväxt i flera tumörtyper, men det finns ändå patienter som inte svarar på behandlingen. Målet för Sukanya Raghavans grupp är att identifiera markörer både genetisk och immunologisk, och kan enkelt mätas i blod, för att särskilja patienter som kommer att svara på behandling från de som inte kommer att svara. Genom denna kunskap kan sjukvården spara pengar som idag går till onödig behandling, och dessutom hitta andra kombinationsbehandlingar för patienter som inte svarar på enbart immunterapi. Vi genomför detta studien i samverkan mellan forskare på Sahlgrenska Akademin och läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset där patienter som ska behandlas med antikroppar mot PD-1 finns.

En utförlig beskrivning av projektet finns på den engelska sidan.

Gruppmedlemmar

Andreas Hallqvist
Frida Jeverstam
Nikita Dutta 
Katarina Bengnér
Anna Rohlin